Pravila nagradne igre – ZIAJA

Delite objavo

PRAVILA NAGRADNE IGRE – ZIAJA

 1. ČLEN

Organizator nagradne igre »ZIAJA« je podjetje Victus d.o.o., Nova ulica 24, 2000 Maribor. Nagradna igra poteka od 10.7. 2017 do vključno 14. 7. 2017  na facebook strani: https://www.facebook.com/BODIFIT.net/

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

 1. ČLEN

Pravila o poteku nagradne igre bodo objavljena na portalu BODIFIT, na povezavi: https://www.bodifit.net.  

 1. ČLEN

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo od 10.7.2017 do 14.7.2017 v komentar pod objavo na Facebook strani BODIFIT označili osebo, ki bi ji priporočali ZIAJA kozmetiko in všečkali BODIFIT Facebook profil. Med vsemi sodelujočimi bomo izbrali prejemnike nagrade. Nagradna igra bo tako potekala 4 dni.

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo v komentar zapisali najbolj kreativen komentar.

Naključno bomo izbrali nagrajence, ki se jih bo javno in osebno obvestilo prek socialnega omrežja Facebook BODIFIT. Izbira nagrajencev bo potekala v prostorih Victus, d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor.

Sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime s profila, s katerim so sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani: https://www.facebook.com/BODIFIT.net/

 1. ČLEN

V nagradni igri strokovnim članom Bodifit programa in zaposlenim v podjetju Victus d.o.o. ni dovoljeno sodelovati. Za sodelovanje v nagradni igri ni starostne omejitve.

 1. ČLEN

Izbor nagrad ne bo javen in bo potekal 14.7. 2017 ob 9.00 po vpisovanju komentarjev na Facebook profilu BODIFIT https://www.facebook.com/BODIFIT.net/  v prostorih podjetja Victus d.o.o. v Mariboru.

Podeljene bodo naslednje nagrade:

 • Darilni paket Ziaja Kakavovo maslo, ki vsebuje tri izdelke (Gel za prhanje 500ml, krema za roke in nohte 80ml in losion za telo 400ml)

Okvirna vrednost posamezne nagrade ne presega 40 €.

Komisijo za nadzor nagradne igre sestavlja dvo-članska komisija: Amalija Jurič in Blanka Wagner Oroš. Komisija po izboru nagrajencev sestavi zapisnik, iz katerega je razviden nagrajenec/-ka in nagrada.

 1. ČLEN

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov na e-mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Ob prevzemu nagrad so nagrajenci dolžni predložiti dokument s sliko za ugotovitev istovetnosti ter svojo davčno številko, saj je nagrajenec po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec.

 1. ČLEN

Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja, ki za nagrajenca od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za morebitno dohodninsko napoved. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 1. ČLEN

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator nagradno igro odpove. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 1. ČLEN

Vsak sodelujoči je seznanjen s pravili nagradne igre. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri »ZIAJA« v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu oziroma uporabniku dovoljuje, da lahko osebne podatke posameznika obdeluje ter vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004, 67/2007). Osebni podatki posameznika se bodo obdelovali (zbiranje, vpis, urejanje, shranjevanje, vpogled, uporaba, drugo dajanje na razpolago) z namenom uporabe pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju o dogodkih. Uporabnik osebnih podatkov bo le-te zavaroval v skladu z ZVOP-1. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo njegovi starši oziroma zakoniti zastopnik pisno odobriti prevzem nagrade.

 1. ČLEN

Podjetje Victus, d.o.o., lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene v upravni pisarni in na spletni strani https://www.bodifit.net.

 1. ČLEN

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

 1. ČLEN

Pravica do predaje nagrade zastara v roku 30 dni od objave nagrajencev na spletni strani. Po preteku tega roka zastara pravica do izdaje dobitka.

 1. ČLEN

Pravila veljajo od 10.7.2017 dalje.

 

Maribor,  10.7.2017
Victus d.o.o.

 

Druge objave ...

Burn Spinning Day

🔥 Dobrodošli na “Burn Spinning Day” ob otvoritvi naše nove dvorane za spinning!! 🔥   Pridružite se nam na nepozabnem in dinamičnem dnevu polnem vznemirljive