FITNES JE ZDRAVJE.

Tako poročajo organizacije, ki skrbijo za aktiven, uravnotežen način življenja po vsem svetu. Pri nas termin »fitnes« ni ravno tako zastopan kot drugod po svetu. A splošno ta beseda pomeni dobro telesno pripravljenost, aktivno ukvarjanje z gibanjem, s katerim krepimo moč, vzdržljivost, ravnotežje ter vse ostale gibalne sposobnosti. Fitnes v svetu predstavlja zdravje in dokazano vpliva na krepitev imunskega sistema. Pri Slovenski fitnes iniciativi spremljamo aktivnosti svetovnih fitnes organizacij, ki dokazujejo z raziskavami z najrazličnejših koncev sveta, da je fitnes varno okolje, ki ni rizično in predstavlja zelo majhno možnost okužbe z novim koronavirusom.

Bliža se jesen, število okuženih se bo višalo, slovenska fitnes industrija pa je že sedaj na kolenih. Več kot 150 ponudnikov športno-rekreativne fitnes vadbe šteje tisoče članov, pa nima lobija, nima političnega vpliva niti pravega sogovornika. Ker lahko samo sklepamo, kaj in kako se bo odvijalo naprej, Slovenska fitnes iniciativa pozorno spremlja aktualne trende okoli nas. Tujina beleži milijone ljudi, milijone vstopov v rekreativne centre vsakodnevno, zato lahko za nas predstavlja dober reprezentativni vzorec. Od pomembnih fitnes organizacij povzemamo in primerjamo različna poročila glede koronavirusne bolezni in fitnesa.

Organizacija Fitness Australia (vodilna avstralska organizacija) ugotavlja, da med več kot 6,26 milijoni vstopi v 423 športnih centrih v zvezni državi Novi južni Wales ni bilo zabeleženih prenosov okužb s novim koronavirusom. Domnevamo, da je kontrola državnih organov dobro nastavljena in da sledijo temu, kjer se tvorijo t. i. virusni balončki in kako se širijo.

Vodilna svetovna fitnes organizacija IHRSA, s sedežem v ZDA, ki skrbi za poslovanje in management športno-rekreativnih centrov po vsem svetu, je podala naslednje zanimive ugotovitve: od skoraj 50 milijonov vstopov na 2 877 lokacijah so zabeležili 1 155 primerov COVID-19, kar znese 0,002 %. Nobena od teh okužb se ni prenašala na druge vadeče, prav tako pa tudi znotraj skoraj 3 000 fitnes centrov niso zasledili širjenja okužb (in v nobenem primeru center ni bil žarišče). V nasprotju z zatrjevanjem o rizičnosti fitnes centrov je IHRSA dokazala, da fitnesi niso med žarišči okužb.

Če se vam zdi, da so ZDA in Avstralija preveč oddaljeni, naj predstavimo tudi primere iz Evrope. UKactive je v zadnji raziskavi ugotovil, da so športno-rekreativni fitnes centri nizkorizični za prenos okužbe z novim koronavirusom. Ugotovili so tudi, da je bilo v 1 300 vadbenih centrih med 10 tisoč obiski 0,02 % posameznikov pozitivnih na to bolezen, kar še enkrat dokazuje, da je možnost prenosa virusa med vadečimi v vadbenih centrih izjemno majhna.

Če se ozremo v bližnjo okolico – ni bil v nobeni od sosednjih držav niti v Sloveniji dokazan prenos in širjenje okužbe znotraj športnih centrov. Tudi, če se bodo pojavili primeri, bodo številke najbrž zanemarljive, če jih primerjamo z okužbami na delovnem mestu, v nakupovalnih središčih in drugih sprostitvenih aktivnostih (zabavah, porokah ipd).

Pri Slovenski fitnes iniciativi verjamemo, da bo država razumela in sprevidela naše stališče ter dejstva ter nam v prihodnje zgolj pomagala, da nadaljujemo svoje poslanstvo – skrb za boljši imunski sistem državljanov, za boljše zdravje Slovenk in Slovencev vseh starosti. Slovenska fitnes industrija si zasluži kanček empatije naših vodilnih, računamo pa na podporo in pomoč, kot jo je zagotovila drugim gospodarskim panogam.