PRAVILA NAGRADNE IGRE – 1000 všečkov

Delite objavo

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

1. ČLEN

Organizator nagradne igre »1000 všečkov« je podjetje Victus d.o.o., Nova ulica 24, 2000 Maribor. Nagradna igra poteka od 9. 10. 2017 do vključno 15. 10. 2017  na facebook strani: https://www.facebook.com/BODIFITLj/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

2. ČLEN

Pravila o poteku nagradne igre bodo objavljena na portalu BODIFIT, na povezavi: https://bodifit.net/pravila-nagradne-igre-1000-vseckov

3. ČLEN

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo od 9. 10. 2017 do 14. 10. 2017 v komentar pod objavo na Facebook strani BODIFIT Ljubljana označili prijatelja, s katerim bi radi preživeli skupen čas za druženje v BODIFIT Ljubljana. Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali 2 prejemnika nagrade. Nagradna igra bo tako potekala 1 teden.

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki označijo prijatelja v komentar pod objavo na Facebook profilu BODIFIT Ljubljana.

Naključno bomo izžrebali nagrajenca, ki se ju bo javno in osebno obvestilo prek socialnega omrežja Facebook BODIFIT Ljubljana. Žrebanje bo potekalo v prostorih BODIFIT Ljubljana, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime s profila, s katerim so sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani:

https://www.facebook.com/BODIFITLj/

4. ČLEN

V nagradni igri strokovnim članom Bodifit programa in zaposlenim v podjetju Victus d.o.o. ni dovoljeno sodelovati. Za sodelovanje v nagradni igri ni starostne omejitve.

5. ČLEN

Izbor nagrad ne bo javen in bo potekal 16.10.2017 po označevanju prijateljev v objavi nagradne igre na Facebook profilu BODIFIT Ljubljana.

v prostorih BODIFIT Ljubljana, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Podeljene bodo naslednje nagrade:

  • 2x BODIFIT majčka

Okvirna vrednost posamezne nagrade je: 12 €

Komisijo za nadzor nagradne igre sestavlja dvo-članska komisija: Petra Peterlin in Grega Vrečar. Komisija po izboru nagrajencev sestavi zapisnik, iz katerega je razviden nagrajenec/-ka in nagrada.

6. ČLEN

Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov na e-mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Ob prevzemu nagrad so nagrajenci dolžni predložiti dokument s sliko za ugotovitev istovetnosti ter svojo davčno številko, saj je nagrajenec po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec.

7. ČLEN

Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja, ki za nagrajenca od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za morebitno dohodninsko napoved. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

8. ČLEN

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator nagradno igro odpove. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

9. ČLEN

Vsak sodelujoči je seznanjen s pravili nagradne igre. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri »1000 všečkov« v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu oziroma uporabniku dovoljuje, da lahko osebne podatke posameznika obdeluje ter vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov vse v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004, 67/2007). Osebni podatki posameznika se bodo obdelovali (zbiranje, vpis, urejanje, shranjevanje, vpogled, uporaba, drugo dajanje na razpolago) z namenom uporabe pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju o dogodkih. Uporabnik osebnih podatkov bo le-te zavaroval v skladu z ZVOP-1. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo njegovi starši oziroma zakoniti zastopnik pisno odobriti prevzem nagrade.

10. ČLEN

Podjetje Victus, d.o.o., lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene v upravni pisarni in na spletni strani https://bodifit.net/.

11. ČLEN

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

12. ČLEN

Pravica do predaje nagrade zastara v roku 30 dni od objave nagrajencev na spletni strani. Po preteku tega roka zastara pravica do izdaje dobitka.

13. ČLEN

Pravila veljajo od 9.10.2017 dalje.

Ljubljana,  9. 10. 2017
Victus d.o.o.

Druge objave ...