Postani fitnes inštruktor

NE SLUŽBA, ampak PRILOŽNOST, da najdeš SVOJO POT!

Že več kot 20 let v Sloveniji razvijamo koncept usposabljanja za tečaj BODIFIT INŠTRUKTOR. To leto smo v postopku mednarodne verifikacije naših fitnes tečajev pri krovni organizaciji EuropeActive, tako bomo tečaj BODIFIT INŠTRUKTOR popeljali tudi v svet.

Julian Berriman, direktor komiteja za strokovne standarde v EuropeActive, ki je bil pri nas v gosteh marca letos, je našo organizacijo pohvalil, podprl in izpostavil, da nas vidi kot močnega partnerja v tej vseevropski povezovalni zgodbi. To zaupanje bomo potrdili in v naslednjih mesecih zaključili postopek verifikacije.

Začetki BODIFIT INŠTRUKTOR tečajev segajo v leto 1995, ko smo se skupina entuziastov v Mariboru soočali z resno težavo – ni obstajal tečaj, ki bi pokrival širok mednarodni obseg na področjih fitnesa, vodene vadbe, pilatesa … Bili smo pred veliko oviro oz. velikim izzivom: kader je bil premalo podkovan s strokovnim teoretičnim in praktičnim znanjem.

Zato smo sami zagrizli v tedaj kislo jabolko, ki pa danes že rodi bogate sadove! Dejstvo je: kjer sta volja in predanost, tam je tudi pot. Najrazličnejši izobraževalni dogodki so zmeraj izziv in edino pravo »orožje« za uspešno tlakovanje lastne poti naprej.

Prva generacija BODIFIT tečaja se je tako izvedla leta 1996 v Mariboru in je tedaj štela 15 tečajnikov. Na leto smo od takrat dalje izvedli po 1 tečaj, a tečaji so se iz leta v leto nadgrajevali, izpopolnjevali, izboljševali, širili.

Kakovost, strokovnost in kompleksnost tečaja – vse to se je večalo iz leta v leto. Obravnavano snov, predavatelje in literaturo smo redno nadgrajevali, izpopolnjevali ter tako tečaj pripeljali do vrhunske kakovosti in mednarodne prepoznavnosti.

Strokovnost slovenskih BODIFIT inštruktorjev v zadnjih 10 letih se izrazito odraža skozi različne mednarodne dosežke in uspehe: več zmag na mednarodnih tekmovanjih za trenerje, inštruktorje leta, mednarodne prezentacije in nastope na priznanih kongresih in fitnes simpozijih po Evropi in širše po svetu.

Dokazali smo, da je slovenska kakovost na svetovnem nivoju in da je uspešnost BODIFIT inštruktorjev mednarodno primerljiva s tujimi kolegi glede znanja in praktičnega dela.

Moški in ženski BODIFIT inštruktor

strokovnost + kakovost + osebni pristop

Nenazadnje pa se uspešnost BODIFIT INŠTRUKTOR koncepta jasno kaže še na druge načine:

  • iz leta v leto rast BODIFIT specialnih programov vadbe,
  • večanje števila BODIFIT centrov (zaenkrat jih je 7, a se bodo, seveda, še množili),
  • večanje zaupanja in s tem višanje števila BODIFIT ČLANOV, ki je v zadnjih 10 letih preraslo število 6.000, kar je največje število članov za takšno obliko rekreacije v Sloveniji,
  • več kot 300 strokovno vodenih vadbenih terminov na teden,
  • več kot 20 mednarodno uveljavljenih vadbenih licenc,
  • več 100 usposobljenih inštruktorjev,
  • v ožjem delu BODIFIT tima se približujemo številu 100 strokovnih sodelavcev in …
  • … še bi lahko naštevali uspehe, ki so vsekakor rezultat doslednega in uspešnega strokovnega dela BODIFIT inštruktorjev, trenerjev in vodstvenega BODIFIT tima.

Tečaj se deli na osnovni strokovni modul in 3 specialne module.

OSNOVNI MODUL

Prepletajo se teorija in osnovna praktična znanja, ki jih mora imeti vsak inštruktor za delo z vadečimi. Anatomija, fiziologija, biomehanika, medicina športa, kineziologija, osnove prehrane, komunikacija, marketing in prodaja … so osnovna teoretična področja, ki se v obdobju trajanja osnovnega modula tekoče prepletajo s praktičnimi vajami predavateljev in mentorjev.

OSNOVNI MODUL

Končni cilj vsakega izobraževalnega procesa namreč je in mora biti – ustrezna in učinkovita APLIKACIJA ZNANJA!
Prijavi se zdaj

Specialna področja fitnesa, ki se delijo na individualno vadbo, vodeno vadbo in pilates, so podrobneje opredeljena in razčlenjena v SPECIALNIH MODULIH.

INŠTRUKTOR INDIVIDUALNE VADBE

Obsega področje, kjer se osnovna in napredna znanja izvajanja individualnega dela inštruktorja povežejo s tehnično pravilnim izvajanjem osnovnih vaj in njihovih izpeljank. Osvoji se osnovno in napredno programiranje s poudarkom na osebnem prilagajanju vadbenega programa posamezniku.

INŠTRUKTOR
INDIVIDUALNE VADBE

V tem modulu se v celoti obravnava inštruktorsko delo ena na ena.
Prijavi se zdaj

INŠTRUKTOR
VODENE VADBE

Je osnova za uspešno vodenje in motiviranje skupine vadečih skozi različne oblike aktualnih vodenih vadb. Osvojijo se osnove vodenja skupine ob glasbi, osnovna metodika učenja in podajanja znanj, ki zagotavljajo preventivno in varno obliko skupinsko vodene rekreacije ob glasbi.

INŠTRUKTOR
VODENE VADBE

Modul sodobne vodene vadbe je v Sloveniji edinstven in ga niti po kakovosti niti po strokovnosti ne moremo primerjati s podobnimi. Za vse, ki želijo uspešno in kakovostno voditi katero koli obliko vodenih vadb, je ta modul izrednega pomena v slovenskem okolju.
Prijavi se zdaj

INŠTRUKTOR
PILATES VADBE

(Michael King PILATES) - Pa jo imamo tudi v Sloveniji – mednarodno priznano licenco enega najbolj karizmatičnih PILATES mojstrov sodobnega časa Michaela Kinga. Udeleženci osvojijo osnovne pristope in pilates principe vodenja delovanja in programiranja. Ta modul nudi natančno spoznavanje pilates tehnike, pilates modifikacij vaj za vadeče in zagotavlja vsa potrebna znanja za učinkovito vodenje začetnih in mešanih skupin pilatesa.

INŠTRUKTOR
PILATES VADBE

V slovenskem okolju je ta modul odlična nadgradnja za že obstoječe pilates inštruktorje različnih drugih pilates tečajev. Ko slišiš, poizkusiš in začutiš tehniko, je razlika v razumevanju očitna!
Prijavi se zdaj

Vsak udeleženec tečaja se lahko udeleži enega, dveh ali vseh treh specialnih modulov. Pri specialnih modulih intenzivno sodelujejo najrazličnejši vrhunski slovenski in mednarodni strokovnjaki, kot so Michael King, Gabor Fuzy, Marija Andrijašević, Tedy Otieno in drugi!

BODIFIT INŠTRUKTOR tečaj je lahko nov korak k osebnemu izpopolnjevanju ali nova karierna pot, s katero lahko uspešno nadgradite svoje znanje. Še več: BODIFIT INŠTRUKTOR tečaj pomeni zagotovilo k bolj uravnoteženemu življenju z višjim namenom oz. vseživljenjskim poslanstvom – pomagati drugim!

To BODIFIT inštruktorji dosledno uresničujejo, saj jemljejo svoje delo zelo resno in odgovorno, nikakor ne skozi prizmo zaslužkarstva ali kakšnega drugega izkrivljenega pogleda. Gre za pomoč sebi in s tem seveda tudi drugim do bolj uravnoteženega načina življenja. Učimo in gradimo na ideji pomagati ljudem do bolj kakovostnega življenja, želimo jih poučiti o načinih, kako priti do tega cilja s pomočjo rednega gibanja in doslednosti pri osnovnih načelih skrbi za telo. Treba jim je pokazati, da se z voljo in vztrajnostjo vse dá in da je lahko pot takšnega načina življenja celo zabavna. Za nas in za njih!

Slogan, ki ga prenašamo na BODIFIT inštruktorje: “Živi, kot da je jutri tvoj zadnji dan, uči se, kot da boš živel večno.”