Splošni pogoji uporabe portala bodifit.net

Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja portala www.bodifit.net (v nadaljevanju: ponudnik) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje ter urejajo delovanje, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in naročnikom na spletnem portalu.

Portal www.bodifit.net je informacijski sistem z vsebinami za uporabnika. Upravlja ga podjetje Victus d.o.o., v nadaljevanju ponudnik. Ob registraciji v portal obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ki ga sam določi v svojem profilu ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z izpolnjenimi podatki.

Po registraciji uporabnik postane naročnik in pridobi pravico do nakupa.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti vsebin oziroma storitev, dostopnost, pogoje izvršitve storitve, vse cene jasno in nedvoumno določene, način plačila, časovno veljavnost ponudbe, pogojih za odstop in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

Načini plačila

Na portalu www.bodifit.net ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

 • plačilo PAYPAL
 • plačilo po predračunu

Ponudnik kupcu izda račun z razčlenjenimi stroški.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in uporabniku dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil).

Veljavnost ponudbe

Navedene cene na portalu so nepreklicne in veljajo samo ob naročilu preko interneta. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Vse cene vključujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik uporabniku ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Definicije pojmov

Naročnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletni strani bodifit.net in se naroči na vsebine BODIFIT Play s 3-dnevnim brezplačnim obdobjem ali neposredno brez prvih 3 dni brezplačnega obdobja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji  in v skladu s temi splošnimi pogoji in drugimi navodili ponudnika.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnih straneh podjetja Victus d.o.o so last podjetja Victus d.o.o., razen če to ni posebej navedeno. Vsebina vseh spletnih vsebin je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95, s sprem.) in se je ne sme kopirati, razmnoževati, javno priobčevati ali na kakršen koli drug način z njo razpolagati brez pisnega dovoljenja podjetja Victus d.o.o. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh bodifit.net, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Victus d. o. o. oziroma njene povezane družbe ali tretje osebe. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dostopnost

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletne strani bodifit.net zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si nosilec pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do bodifit.net.

NAČIN DOSTOPA

Način dostopa do plačljivih vsebin je pogojen s predhodno registracijo na portalu www.bodifit.net.

UPORABA PLAČLJIVIH VSEBIN

Uporaba in dostop do bodifit.net sta zagotovljena 24 ur na dan.

UPORABNIŠKI RAČUN

Uporabnik oziroma naročnik, ki je ustvaril račun in ki se mu obračunava mesečna naročnina (tj. lastnik uporabniškega računa), naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki/naročniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Da bi preprečil zlorabo svojega uporabniškega računa, mora imeti lastnik le-tega nadzor nad vsemi napravami, ki so na bodifit.net povezane z njegovim uporabniškim računom, zato naj svojega uporabniškega imena in gesla ter informacij, povezanih s plačniškimi obligacijami, ne deli s tretjimi osebami. Če izdajatelj ugotovi, da se uporabnikov račun deli s tretjimi osebami ali da prihaja do kakršnihkoli podobnih zlorab računa, lahko nemudoma ukine uporabniški račun brez opozorila.

Lastnik uporabniškega računa odgovarja za verodostojnost informacij, ki jih storitvi bodifit.net zagotavlja v zvezi z njegovim uporabniškim računom. V prizadevanju, da se prepreči zloraba uporabnikovega računa, blagovne znamke BODIFIT oz. podjetja Victus d. o. o. in njegove lastnine, si pridružujemo pravico, da v skrajnih primerih uporabnikov račun ukinemo oz. ga zamrznemo za (ne)določen čas.

UPORABNIK/NAROČNIK SE ZAVEŽE, DA:
 • svojega uporabniškega računa in informacij, povezanih s plačniškimi obligacijami, ne bo delil s tretjimi osebami. Če izdajatelj ugotovi, da se uporabnikov račun deli s tretjimi osebami ali da
 • prihaja do kakršnihkoli podobnih zlorab računa, lahko nemudoma ukine uporabniški račun brez opozorila,
 • bo imel nadzor nad vsemi napravami, ki so na bodifit.net povezane z njegovim uporabniškim računom,
 • uporablja lahko največ 5 registriranih naprav oziroma sočasno spremlja vsebine prek največ 2 registriranih naprav, skladno s splošnimi pogoji in industrijskimi standardi,
 • storitve ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • odgovarja za verodostojnost informacij, ki jih storitvi bodifit.net zagotavlja v zvezi z njegovim uporabniškim računom,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani bodifit.net in še posebej njenih plačljivih vsebin,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

Uporabnik oziroma naročnik, ki je ustvaril račun in ki se mu obračunava naročnina (tj. lastnik uporabniškega računa), ima dostop in nadzor nad svojim uporabniškim računom. Da bi preprečil zlorabo svojega računa, mora imeti lastnik le-tega nadzor nad vsemi napravami, ki so na bodifit.net povezane z njegovim uporabniškim računom, zato naj svojega uporabniškega imena in gesla ter informacij, povezanih s plačniškimi obligacijami, ne deli s tretjimi osebami.

STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo plačljivih spletnih vsebin bodifit.net je starostna omejitev nad 15 let. Osebe, mlajše od 15 let, lahko uporabljajo storitve bodifit.net samo z odobritvijo in pod nadzorom starša/skrbnika.

Članstvo na portalu bodifit.net je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakor koli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa.

Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršne koli nezakonite namene. Lastnik uporabniškega računa odgovarja za verodostojnost informacij, ki jih storitvi bodifit.net zagotavlja v zvezi z njegovim uporabniškim računom. Da bi preprečil zlorabo svojega računa, mora imeti lastnik le-tega nadzor nad vsemi napravami, ki so na bodifit.net povezane z njegovim uporabniškim računom, zato naj svojega uporabniškega imena in gesla ter informacij, povezanih s plačniškimi obligacijami, ne deli z drugimi osebami. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.

DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik/naročnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletni strani bodifit.net.

Naročnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na bodifit.net uporabil ime in geslo, ki mu ga je dodelil ponudnik vsebin. Da bi preprečil zlorabo svojega računa, mora imeti lastnik le-tega nadzor nad vsemi napravami, ki so na bodifit.net povezane z njegovim uporabniškim računom, zato naj svojega uporabniškega imena in gesla ter informacij, povezanih s plačniškimi obligacijami, ne deli z drugimi osebami. V prizadevanju, da se prepreči zloraba uporabnikovega računa, blagovne znamke BODIDIT oz. podjetja Victus d. o. o. in njegove lastnine, si ponudnik vsebin pridružuje pravico, da v skrajnih primerih uporabnikov račun ukine oz. ga zamrzne za (ne)določen čas. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom/naročnikom spreminja.

Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo naročnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba plačljivih storitev.

SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM/NAROČNIKOM

Za kakovosten in nemoten ogled vsebin naj uporabnik/naročnik uporablja internetno povezavo s hitrostjo prenosa podatkov vsaj 4Mbit/s.

Uporabnik/naročnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Uporabniki/naročniki naj uporabljajo storitve v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki/naročniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike/naročnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila in pogoji za uporabo storitev.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik za namen nudenja storitev v okviru portala www.bodifit.net obdeluje osebne podatke, ki mu jih posreduje uporabnik/naročnik ali pa se bo ponudnik z njimi seznanil med izpolnitvijo pogodbe. Ponudnik obdeluje osebne podatke uporabnika/naročnika praviloma v obsegu, ki se nanaša in je omejen na  izpolnitev pogodbenih obveznosti ter za obdobje veljavnosti te pogodbe oz. do poteka roka hrambe ali izpolnitve namena obdelave posameznih osebnih podatkov.

Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če tako določajo veljavni predpisi. V skladu z zakonodajo lahko uporabnik/naročnik zahteva dostop do lastnih osebnih podatkov oz. popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, prav tako pa ima pravico do ugovora o obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov. Uporabnik/naročnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Ponudnik osebne podatke skleniteljev obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, je opredeljenih v Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na https://bodifit.net/politika-varstva-osebnih-podatkov/

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za sporočilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki jih večina spletnih mest uporablja za prepoznavanje naprav. So temeljnega pomena za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša in tako spletna stran uporabniku prijaznejša. Interakcija med uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša, samo brskanje po spletnih straneh pa s tem bolj učinkovito in prijetno.

Shranjevanje piškotkov na računalnik uporabnika je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporabnik uporablja. Ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke uporablja večina spletnih strani. Razlogov za uporabo piškotkov je več, med njimi pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statističnih podatkov o navadah uporabnika, ter pomagajo pri prilagoditvah posamezne spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost informacij, ki jih ponujajo svojim uporabnikom.

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

 • Informacijske pooblaščenke RS
 • Mednarodne gospodarske zbornice

Poznamo več vrst piškotkov:

 1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, varnosti…).

 1. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje…). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

 1. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (uporabniško ime, jezik, regijo…) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

 1. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov nastavite tako, da piškotkov ne sprejemajo. Za informacije o zmožnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik/Naročnik se mora zavedati, da:

 1. a) spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 % zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti;
 2. b) ponudnik vsebin ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika/naročnika;
 3. c) uporabnik/naročnik za ogled videovsebin potrebuje primeren računalnik (kakršnega priporoča proizvajalec programske opreme – predvajalnika – za spremljanje spletnih videovsebin širokopasovne kvalitete)
 4. d) uporabnik/naročnik za uporabo videovsebin potrebuje primerno hitro internetno povezavo. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 4 Mbps, priporočljiva je večja hitrost;
REKLAMACIJE

Uporabnikom/Naročnikom je zagotovljena tehnična podpora, pomoč pri naročilu storitve ter reševanje reklamacijskih zahtevkov na elektronskem naslovu marketing@bodifit.net, na brezplačni telefonski številki 080 9889 pa ob delavnikih med 7. in 19. uro.

Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki/naročniki skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije. Ponudnik odgovarja za stvarne napake vsebin bodifit.net od izvedbe naročila storitve bodifit.net skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij uporabnikom/naročnikom zagotovil odpravljanje vzrokov za reklamacijo, V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika/naročnika.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti marketing@bodifit.net ali pisno na naslov Victus d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor, s pripisom BODIFIT Play.

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

V primeru potrošniškega spora, ki ga je naročniku dovoljeno sprožiti v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015)

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Victus d.o.o., ki kot ponudnik storitev omogoča plačljive vsebine na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

KRŠENJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom/naročnikom, ki kršijo Splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, za časovno obdobje treh (3) dni onemogoči dostop do plačljivih in neplačljivih spletnih vsebin, tudi če so storitev plačali. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico trajno onemogočiti dostop uporabnikom/naročnikom, ki namerno ali iz

hude malomarnosti kršijo Splošne pogoje, delujejo v nasprotju z njimi oz. posredujejo svoje geslo in/ali uporabniško ime tretjim osebam.

Če uporabnik/naročnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali tretjim osebam kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. Uporabnik/Naročnik je seznanjen z dejstvom in se strinja, da ponudnik vsebin na utemeljeno zahtevo državnega organa temu posreduje podatke o uporabniku, s katerimi razpolaga, kar vključuje tudi morebitne osebne podatke.

Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov marketing@bodifit.net ali pisno na naslov Victus d.o.o., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor, s pripisom BODIFIT Play.

SPREMEMBE

Ponudnik vsebin lahko v vsakem trenutku spremeni pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Ponudnik vsebin bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike/naročnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in pogoji.

KONTAKT

Victus d.o.o.
PRERADOVIČEVA 22
2000 MARIBOR

Brezplačna pomoč, pritožbe in reklamacije:
Telefon: 080 9889

Elektronski naslov: marketing@bodifit.net

ID za DDV: SI83854886, zavezanec za DDV
Matična številka: 2062259000
Nazadnje posodobljeno 11. 04. 2020