Sproščanje omejitev

Zaradi sprostitve ukrepov bodo od ponedeljka naprej tudi v naših centrih veljaja nova pravila.