Moja drža je moje zdravje!

Predniki ljudi so plezali po drevesih in hodili po tleh s pomočjo vseh štirih okončin. Ta fleksibilnost jim je omogočala prilagajanje spreminjajočemu se okolju in klimatskim spremembam. Prehod iz štiri na dvonožno hojo je v evoluciji človeka prinesel številne prednosti, med drugim dvig glave višje od tal in možnost proste uporabe rok.